MON 19TUE 20WED 21THU 22FRI 23SAT 24SUN 25

11AM - 5PM11AM - 5PM11AM - 5PM
CrystalCrystalJennaJennaCrystalCrystalNina
NadiaNadiaNadiaNinaNadiaPolianaTaylor

4PM - 9PM4PM - 9PM4PM - 9PM
CrystalCrystalLanaLanaCrystalCrystalNina
NadiaNadiaNinaNinaNadiaPolianaTaylor